IMSP SR Orhei
home mail network
minister

Orele de lucru

 Orele de lucru:

Luni-Vineri 8:00-17:00
Sîmbătă 8:00-17:00
Duminică zi de odihnă
Telefoane de contact:
Director (373 235)218-81
Anticamera (373 235)224-48
Fax(contabilitate) (373 235)228-89
        (cancelaria) (373 235)212-54
E-Mail: srorhei@ms.md
Adresa poștală
or.Orhei, str. C. Negruzzi 85

                                                                                                                                                

  

   

                                                                                                                              

Noutăţi  Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Orhei a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2016

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Orhei a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2016

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Orhei a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2016

   Colectivul IMSP Spitalul rational Orhei, recent s-a convocat în ședință pentru a discuta rezultatele activității desfășurate pe parcursul anului 2016 și a trasa noi sarcini de dezvoltare  pentru anul 2017.

La şedinţă au fost prezenți d-nul Tudor GOLUB, preşedintele raionului Orhei şi preşedinte a Consiliului de Administrare a Spitalului raional Orhei, d-l  Dorin ZGHIBARŢĂ, vicepreședintele raionului Orhei, toţi membrii Consiliului de Administrare a Spitalului raional Orhei.
Directorul Spitalului raional Orhei, în Raportul de activitate a instituţiei a evidenţiat cele mai importante  rezultate obţinute pe parcursul anului 2016, acestea fiind:
·      activitatea IMSP Spitalul raional Orhei în anul 2016 a fost focusată pe sporirea calităţii serviciilor medicale spitaliceşti;
·      pe parcursul anului 2016 s-a ameliorat  nivelul de completare a instituţiei cu cadre medicale, inclusiv prin angajarea tinerilor specialişti;
·      în anul 2016 s-a diminuat numărul de paturi cu menţinerea numărului de pacienţi trataţi;
·      în perioada de referinţă a avut loc fortificarea activităţii Unităţii de Primire a Urgenţelor cu majorarea numărului pacienţilor beneficiari de asistenţă medicală de urgenţă şi diminuarea numărului de spitalizări repetate;
·      s-a majorat numărul zile-pat exploatate în an şi s-a diminuat duratei medii de spitalizare;
·      pe parcursul anului 2016 s-a micşorat numărul pacienţilor decedaţi în staţionar, diminuându-se nivelului letalităţii;
·      de către medicii specialişti de profil chirurgical au fost efectuate mai  multe intervenţii chirurgicale, inclusiv – în condiţii de ambulatoriu;
·      în anul 2016 a crescut costul unui caz tratat, ca rezultat a crescut nivelul de finanţare de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
·      odată cu implementarea, din 01.07.2016 a noului Regulament de salarizare s-a  majorat salariul pentru unele categorii de salariaţi (tineri specialişti);
·       în anul 2016 s-a diminuat povera financiare a instituţiei prin achiziţionarea de către Consiliul raional Orhei a 50 de poliţe de asigurare medicală;
·       în ultimii doi ani s-a făcut simţită lipsa finanţării pentru investiţii capitale din Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi de la Consiliul raional Orhei;
·       pentru prima dată în ultimii 10 ani, Spitalul raional Orhei a beneficiat de dispozitive medicale din granturi în sumă de 2,6 mln lei.
La fel au fost notate şi unele priorităţi de dezvoltare a IMSP Spitalul raional Orhei în anul 2017:
§ Asigurarea cu dispozitive medicale a UPU, ATI şi cardiologie din proiectele implementate cu suportul GIZ şi REPEMOL;
§ Implementarea cu succes a Proiectului de îmbunătăţire a Eficienţei Energetice a blocului chirurgical;
§ Renovarea şi replanificarea secţiei de ATI;
§ Reabilitarea sălilor de operaţii din secţia traumatologie, secţiilor de terapie îngrijiri acute şi cronice;
§ Majorarea numărului de intervenţii chirurgicale endoscopice;
§ Prestarea serviciilor - chirurgie de o zi.
§ Implementarea metodei de tratament prin endoprotezare;
§ Fortificarea serviciului endoscopie diagnostică;
§ instruirea continuă a lucrătorilor medicali, în Republica Moldova şi peste hotare, pentru ameliorea nivelului calităţii asistenţei medicale.
 
§ atragerea în continuare a investiţiilor pentru asigurarea Spitalului raional Orhei cu dispozitive medicale.