IMSP SR Orhei
home mail network
minister

Orele de lucru

 Orele de lucru:

Luni-Vineri 8:00-17:00
Sîmbătă 8:00-17:00
Duminică zi de odihnă
Telefoane de contact:
Director (373 235)218-81
Anticamera (373 235)224-48
Fax(contabilitate) (373 235)228-89
        (cancelaria) (373 235)212-54
E-Mail: srorhei@ms.md
Adresa poștală
or.Orhei, str. C. Negruzzi 85

                                                                                                                                                

  

   

                                                                                                                              

Noutăţi  Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale în IMSP Spitalul raional Orhei

Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale în IMSP Spitalul raional Orhei

 

Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale în IMSP Spitalul raional Orhei

 

În cadrul ședinței  membrilor Cercului de Calitate pentru diminuarea nivelului letalităţii prin Infarct Miocardic acut în Spitalul raional Orhei, a fost examinat şi aprobat Raportul privind evaluarea necesităţilor pentru îmbunătăţirea sistemului de tratament al infarctului miocardic acut  în Spitalul raional Orhei

 La şedinţă au participat experții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), experţi naţionali, specialişti ai Centrului Naţional de Management în Sănătate, președintele raionului Orhei, Tudor Golub şi conducerea Spitalului Raional Orhei.

În urma evaluării raportulul dat, inițiat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității și Eficienței Serviciilor Medicale în Republica Moldova”, s-au identificat cele mai importante proceduri operaționale și de îmbunătățire a tratamentului pacienților. De asemenea s-a negociat pe marginea aspectelor de bază care constă în dotarea personalul cu materiale și dispozitive performante, ce au scopul de îmbunătățire a diagnosticului, monitorizarea pacienților cu infarct miocardic acut și, acordarea primului ajutor. Managerul de Proiect Martin Kade, a informat participanţii despre extinderea finanţării proiectului cu încă 100 mii de euro. Una din cerințele experților externi este ca achiziţia dispozitivelor medicale să fie executată de către Agenţia de Dezvoltare Regională Centru. La fel urmează să fie desfășurat un audit de calitate.

În ultimii ani IMSP SR Orhei a implementat cu succes mai multe proiecte investiționale.

 

Diana Marga, purtător de cuvânt, IMSP Spitalul raional Orhei