IMSP SR Orhei
home mail network
minister

Orele de lucru

 Orele de lucru:

Luni-Vineri 8:00-17:00
Sîmbătă 8:00-17:00
Duminică zi de odihnă
Telefoane de contact:
Director (373 235)218-81
Anticamera (373 235)224-48
Fax(contabilitate) (373 235)228-89
        (cancelaria) (373 235)212-54
E-Mail: srorhei@ms.md
Adresa poștală
or.Orhei, str. C. Negruzzi 85

                                                                                                                                                

  

   

                                                                                                                              

Noutăţi  Supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în IMSP Spitalul raional Orhei

Supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în IMSP Spitalul raional Orhei

Supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în IMSP Spitalul raional Orhei

Infecția nozocomială este infecția dobîndită de pacient în cursul spitalizării (contaminarea bacteriană anterioară internării cu manifestare clinică intraspitalicească nu reprezintă o infecție nosocomială), cel mai adesea manifestată clinic pe parcursul internării actuale, dar posibil și după externare.

În IMSP Spitalul raional Orhei infecțiile nosocomiale sunt strict monitorizate prin aplicarea Planului de supraveghere și control pentru anul 2017, fiind elaborat în baza unui șir de obiective semnificative. Planul respectiv a fost aprobat în cadrul ședinței desfășurată la 6 ianuarie curent, cu prezența membrilor comitetului fiind responsabili pentru realizarea și punerea în aplicare a fiecărei sarcini inclusă în plan. De asemenea este indicat și termenul de realizare a obligațiunilor personalului medical în prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale.

În cadrul ședinței au fost reexaminate activitățile pe parcursul anului 2016. Privind acest aspect au fost aduse sugestii și unele rectificări pentru aplicarea eficientă a acțiunilor și atribuțiilor personalului instituției. În același context a fost menționat faptul că înafară de controalele inopinate  instituția a contractat 500 de probe pentru autocontrol.Spre final s-a adus la cunoștință tematica următoarei ședințe ce constă în riscurile infecțiilor nosocomiale.

În IMSP SR Orhei ședințele cu referire la prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale sunt convocate sistematic,o dată pe lună, sau la necesitate, potrivit  rezultatelor anchetelor epidemiologice.

Diana Marga, purtător de cuvînt, IMSP Spitalul  raional Orhei