IMSP SR Orhei
home mail network
minister

Orele de lucru

 Orele de lucru:

Luni-Vineri 8:00-17:00
Sîmbătă 8:00-17:00
Duminică zi de odihnă
Telefoane de contact:
Director (373 235)218-81
Anticamera (373 235)224-48
Fax(contabilitate) (373 235)228-89
        (cancelaria) (373 235)212-54
E-Mail: srorhei@ms.md
Adresa poștală
or.Orhei, str. C. Negruzzi 85

                                                                                                                                                

  

   

                                                                                                                              

Noutăţi  Recepția finală a lucrărilor de reconstrucție a rețelelor exterioare și instalării punctelor termice la Spitalul Raional Orhei

Recepția finală a lucrărilor de reconstrucție a rețelelor exterioare și instalării punctelor termice la Spitalul Raional Orhei

RECEPȚIA FINALĂ A LUCRĂRILOR  DE RECONSTRUCȚIE A REŢELELOR EXTERIOARE ȘI INSTALĂRII PUNCTELOR TERMICE LA SPITALUL RAIONAL ORHEI

La 15 decembrie curent a fost convocată Comisia de recepție finală a lucrărilor efectuate în cadrul sub-proiectului „Reconstrucția rețelelor termice exterioare, instalarea punctelor termice individuale la I.M.S.P. Spitalul raional Orhei” din cadrul etapei II a proiectului – pilot „Creșterea eficienței energetice la spitalul regional Orhei”.

Sergiu Miron, vicepreședintele  raionului Orhei, președintele Comisiei;  Iulian Tovarnițchi, supraveghetor tehnic;  Elena Palanciuc directorul Spitalului raional Orhei; Constantin Enciu, consultant regional GIZ; Oleg Secrieru, Managerul Proiectelor în cadrul ADR Centru,  precum și alți membrii ai comisiei au vorbit despre desfășurarea ultimelor lucrări de ajustare la cerințele stipulate în caietul de sarcini pentru efectuarea lucrărilor, importanța implementării proiectului, înlăturarea unor lacune pentru bunul mers al exploatării și funcționării sistemului centralizat de încălzire a spitalului. Astfel, în final membrii comisie au acceptat darea în folosință a lucrărilor efectuate.

Acest proiect a dus la modernizarea sistemului de încălzire a blocurilor Spitalului raional din Orhei. Au fost executate lucrări de schimbare a 1,5 km de rețelele termice și montarea a 11 puncte termice.

Implementarea Proiectul „Creșterea eficienței energetice la spitalul regional Orhei" a demarat încă în anul 2012. Obiectivul general al acestuia fiind sporirea eficienței energetice a spitalului.  Prima etapă în cadrul acestui proiect de dezvoltare regională a fost finalizată în primăvara anului 2015.  Lucrările efectuate în cadrul etapei II a sub-proiectului menționat mai sus au început în luna noiembrie 2015.

Proiectul de Servicii Publice Locale "Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei" este implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) cu suportul tehnic și financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), iar suma investițiilor în măsurile de eficiență energetică au fost de 6278,30 mii lei pentru etapa I și 10657,80 mii lei preconizați pentru realizarea etapei II în cadrul proiectului.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Regional Orhei” a fost numit cel mai bun proiect în Eficiența Energetică în sectorul public pentru anul 2012. Grație proiectelor implementate în ultimii ani, Spitalul raional Orhei a reușit să devină un model de eficiență energetică.

 

Diana Marga,

purtător de cuvânt,

IMSP Spitalul raional Orhei