IMSP SR Orhei
home mail network
minister

Orele de lucru

 Orele de lucru:

Luni-Vineri 8:00-17:00
Sîmbătă 8:00-17:00
Duminică zi de odihnă
Telefoane de contact:
Director (373 235)218-81
Anticamera (373 235)224-48
Fax(contabilitate) (373 235)228-89
        (cancelaria) (373 235)212-54
E-Mail: srorhei@ms.md
Adresa poștală
or.Orhei, str. C. Negruzzi 85

                                                                                                                                                

  

   

                                                                                                                              

Noutăţi  Consultarea Cercului de Calitate „Reducerea Infarctului Miocardic Acut” în Spitalul raional Orhei

Consultarea Cercului de Calitate „Reducerea Infarctului Miocardic Acut” în Spitalul raional Orhei

Consultarea Cercului de Calitate

„Reducerea Infarctului Miocardic Acut” în Spitalul raional Orhei

 În cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității și Eficienței Serviciilor Medicale în Republica Moldova”, la 29 noiembrie, în Spitalului raional Orhei a avut loc Misiunea de consultanță a Cercului de Calitate cu experții Aurel Grosu, profesor, cardiolog, Vicedirector al Institutului Cardiologie și Daniela Ivanov, cardiolog, Spitalul Internațional Medpark. Scopul misiunii a fost vizitarea secțiilor SR Orhei implicate în diagnosticarea și tratamentul infarctului miocardic acut și identificarea necesităților potenațiale ale spitalului (proceduri operaționale, instruiri practice, dispozitive necesare, etc.) și problemelor de sistem.

În  urma discuțiilor care au fost o oportunitate pentru a descoperi posibilități de a îmbunătăți situația actuală, dar și vizitînd secțiile clinice (unitatea de primiri urgenţe, terapie intensivă, cardiologia etc.) s-au identificat cele mai importante proceduri operaționale și domeniile de îmbunătățire a tratamentului pacienților. De asemenea,o necesitate este de a dota personalul cu materiale și dispozitive performante, ce au scopul de îmbunătățire a diagnosticului de infarct miocardic acut, monitorizarea pacienților cu infarct miocardic acut și, eventual, acordarea primului ajutor.

Inițial, acest domeniu a fost selectat drept unul prioritar pentru lansarea Cercului de Calitate format în cadrul unui seminar cu participarea reprezentanților mai multor servicii din Orhei și spitalelor din raioanele adiacente. De remarcat că Infarctului Miocardic Acut reprezintă o problemă majoră, astfel obiectivul de bază a Cercului de Calitate este: Reducerea letalității prin infarct miocardic acut cu 10%, până în luna septembrie 2017.

După prezentarea Raportului de evaluare a necesităților din cadrul Spitalului raional Orhei, se vor implementa măsurile necesare în vederea soluționării problemelor ce apar în diagnosticarea și tratamentul infarctului miocardic acut.

 

Diana Marga, purtător de cuvânt, IMSP Spitalul raional Orhei