IMSP SR Orhei
home mail network
minister

Orele de lucru

 Orele de lucru:

Luni-Vineri 8:00-17:00
Sîmbătă 8:00-17:00
Duminică zi de odihnă
Telefoane de contact:
Director (373 235)218-81
Anticamera (373 235)224-48
Fax(contabilitate) (373 235)228-89
        (cancelaria) (373 235)212-54
E-Mail: srorhei@ms.md
Adresa poștală
or.Orhei, str. C. Negruzzi 85

                                                                                                                                                

  

   

                                                                                                                              

Noutăţi  Prevenire și control a HIV/SIDA în raionul Orhei

Prevenire și control a HIV/SIDA în raionul Orhei

Prevenire și control a HIV/SIDA în raionul Orhei

     În incinta Primăriei orașului Orhei, la 25 noiembrie a avut loc întrunirea la masa rotundă cu genericul „Colaborarea APL și a asociațiilor obștești în contextul implementării Programului raional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS 2016-2020” cu prezența reprezentanților administrațiilor publice locale și reprentanții sectorului neguvernamental.  Întîlnirea a avut drept scop inițierea discuțiilor de a spori gradul de informare cu privire la importanța Programelor de reducere a riscurilor precum și cooperarea eficientă între autoritățile competente în domeniu.

Inițial cu precizarea importanței colaborării referitor la implementarea programelor de prevenire a infectării cu HIV,  a venit viceprimarul orașului Orhei, Valerian Cristea.

Situația curentă cu privire la răspîndirea infecției HIV și consum de droguri în raion a fost prezentată de către Medicului Epidemiolog CSP, Petru Cristalov.

   De remarcat că directorul IMSP Spitalului raional Orhei, Elena Palanciuc, a menționat faptul că implementarea eficientă a Programelor de prevenire HIV în rîndul populațieie cu risc sporit de infectare, include cooperare, profesionalism și muncă asiduă a autorităților competitive în domeniu, în cazul în care Spitalul raional Orhei vine cu toate eforturile în susținerea persoanelor afectate de această maladie cruntă, inclusiv asigurând sprijin psihologic și afectiv-emoțional din partea personalului.  

    Eforturile naționale și locale în implementarea programelor de reducere a riscurilor au fost reflectate, de către coordonatorul Asociației Obștești „Adolescentul” din  orașul Orhei, Svetlana Romanova, evidențiind faptul că fără finanțare din bugetele autorităților publice locale de nivel I și II, Programele de reducere a riscurilor de infectare a populației riscă să fie stopate odată cu reducerea suportului financiar oferit de Fondul Global începând cu anul 2018, ceea ce va rezulta un pericol inevitabil în rîndul grupurilor vulnerabile.

    Programul Naţional are drept angajament menţinerea epidemiei concentrată în grupurile cu risc sporit de infectare şi neadmiterea răspîndirii infecţiei cu HIV în rîndul populaţiei generale şi se alinează la strategiile noi mondiale care promovează cele mai eficiente intervenţii.

   Evenimentul a fost organizată în cadrul Campaniei „Reducerea Riscurilor Funcționează!”, de către Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor în parteneriat cu Asociația Obștească „Adolescentul” din  orașul Orhei.

 

Diana Marga, purtător de cuvânt, IMSP Spitalul raional Orhei