IMSP SR Orhei
home mail network
minister

Orele de lucru

 Orele de lucru:

Luni-Vineri 8:00-17:00
Sîmbătă 8:00-17:00
Duminică zi de odihnă
Telefoane de contact:
Director (373 235)218-81
Anticamera (373 235)224-48
Fax(contabilitate) (373 235)228-89
        (cancelaria) (373 235)212-54
E-Mail: srorhei@ms.md
Adresa poștală
or.Orhei, str. C. Negruzzi 85

                                                                                                                                                

  

   

                                                                                                                              

Noutăţi  Ședința ordinară a Consiliului de sănătate publică Orhei

Ședința ordinară a Consiliului de sănătate publică Orhei

Ședința ordinară a Consiliului

de sănătate publică Orhei

     Consiliul de sănătate publică al raionului Orhei s-a întrunit la 23 noiembrie în ședința ordinară spre a examina subiectele de pe ordinea de zi, dar și punerea în dezbateri proiectele a trei Programe teritoriale ce vizează implementarea la nivel teritorial a unor Programe Naționale.

       Ședința a fost coordonată de vicepreședintele raionului Orhei Dorin Zghibarță, diretorul IMSP Spitalul raional Orhei Elena Palanciuc și Șeful Centrului de Sănătate Publică raional Orhei Vasile Guștiuc.

     În cadrul ședinței au fost înaintate spre examinare următoarele subiecte:

1. Mersul îndeplinirii Programului Național privind securitatea transfuzională și autoasigurarea cu produse sanguine pentru anii 2012-2016, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.134 din 27.02.2012.

2. Pregătirea materialelor pentru ședința Consiliului raional. „Cu privire la activitatea IMSP CS în perioada 2015-2016 și analiza stării de sănătate a populației din raion”.

3.      •Programul teritorial de imunizări pentru anii 2016-2020;

•Programul teritorial de control al tuberculozei pentru perioada anilor 2016-2020;

•Programul teritorial privind controlul și profilaxia infecției HIV/SIDA și altor infecții cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

    Un subiect de importanță majoră l-a constituit Programului Național privind securitatea transfuzională și autoasigurarea cu produse sanguine, primordial fiind, în acest context, salvarea vieţilor oamenești ce se datorează donatorilor de sînge. Membrii Consiliului de sănătate publică teritorial au contribut activ la dezbaterea acestui subiect, identificînd soluţiile pentru redresarea situaţiei actuale dar și eliminarea carențelor la nivel organizatoric și al comunicării. De asemenea au venit cu propuneri pentru o conlucrare eficientă între instituţii.

     În aceeași ordine de idei au fost analizate și  proiectele Programelor teritoriale puse în dezbatere care în urma discuțiilor s-a decis acceptarea și înaintarea lor spre aprobare Consiliului raional Orhei.

   Convocarea ședințelor Consiliul de sănătate publică al raionului Orhei au scopul promovării obiectivelor prioritare în sănătatea publică de către unităţile administrativ –teritoriale, corelării activităţilor instituţiilor medicale teritoriale, asigurarea implementării programelor naţionale de sănătate, în vederea sporirii calităţii asistenţei medicale, eficientizării activităţilor instituţiilor medicale teritoriale, precum şi îmbunătăţirii indicatorilor de sănătate a populaţiei raionului.

 

Diana Marga,

purtător de cuvânt, IMSP Spitalul raional Orhei